1990 Vita hästen

VITA HÄSTEN • 1990

Vita Hästen - LinneaTeaterns första sommaroperett i Växjö Folkpark.