1984 Den politiske kannstöparen

DEN POLITISKE KANNSTÖPAREN • 1984

Den politiske kannstöparen - av Ludvig Holberg - turné i hela Småland plus två gästspel i Danmark när 300-årsminnet av författarens födelse firades.