1987 veab 100 år

VEAB 100 ÅR • 1987

VEAB 100 år - Jubileumsspel skrivet av Leif Sandberg.