1987 Heden och brunnen

HEDEN OCH BRUNNEN • 1987

Heden och brunnen - av Leif Sandberg - musikaliskt folklustspel om livet på Kronobergs hed och vid Evedal kring sekelskiftet.