1994 Barabbas

BARABBAS • 1994

Barabbas - av Pär Lagerkvist - i domkyrkan och sex andra kyrkor i stiftet.