2003 Cabaret

CABARET • 2003

Cabaret - den klassiska musikalen med Sharon Dyall i Liza Minnellis berömda roll.