1991 Blomman från Hawaii

BLOMMAN FRÅN HAWAII • 1991

Blomman från Hawaii - sommaroperett i Växjö Folkpark.