VÅRA SCENER

VÄXJÖ KONSERTHUSET


Det gamla badhuset invigdes 1913 och användes som badhus fram till 1970. Under den renovering som företogs i samband med konserthusbyggnationen restaurerades detta hus minutiöst. I foajén är såväl marmorgolv som trappräcken och listverk renoverat till originalskick. I princip samtliga fönster med sina 600 rutor togs ner, renoverades och sattes åter på plats. Detta arbete sysselsatte två man i två år.
Operasångerskan Christina Nilsson och tonsättaren Karl Birger Blomdahl är de två personer som givit namn åt husets olika lokaler/rum. Logerna bakom Christina Nilsson-salen är namngivna dels efter olika platser hon bott och verkat på och dels efter stora roller hon spelat. Rummen i Gamla Badhuset är uppkallade efter Karl Birger Blomdahl och verk han skrivit samt instrument han trakterade.

HITTA HIT