BLOG

Kallelse till LinneaTeaterns årsmöte 2016

Nu är det dags för årsmöte i LinneaTeatern. Du är välkommen tisdagen den 19 april kl. 18.30. Årsmötet kommer att hållas i vår lokal på Arabygatan 80 (baksidan av huset). Rösträtt har de medlemmar som har betalt medlemsavgift för 2016 samt hedersmedlemmar.

Anmäl dig senast söndagen den 10 april. Skicka din anmälan till linneateatern@gmail.com.

Välkommen!