BLOG

Kallelse till LinneaTeaterns årsmöte 2017

Nu är det dags för årsmöte i LinneaTeatern. Du är välkommen tisdagen den 21 mars kl. 18.30. Årsmötet kommer att hållas i vår lokal på Arabygatan 80 (baksidan av huset). Rösträtt har de medlemmar som har betalt medlemsavgift för 2017 samt hedersmedlemmar.

Anmäl dig senast söndagen den 12 mars. Skicka din anmälan till linneateatern@gmail.com.

Välkommen!