BLOG

Ny ledning i LinneaTeatern

Ikväll har vi haft vårt årsmöte. Efter 28 år som ordförande lämnade Leif Sandberg över ordförandeklubban till Cecilia Lindblom. Den nya styrelsen tar nu över och ska föra vidare den fina tradition och verksamhet som Leif har bedrivit under alla sina år.

I styrelsen finns även Eva Petterson, Stefan Leske, Anders Nilsson, Karin Petersson och Ingrid Andrén som ordinarie ledamöter. Sussie Bergström och Jonas Lundborg valdes in som suppleanter.

Anders Nilsson höll ett fint tal till Leif där han betonade vilket fint arbete han har gjort under åren och att vi alla i föreningen ska vara stolta över den verksamhet som vi har bedrivit så här långt.

Årsmötet avslutades med kaffe och bakelse.