BLOG

Kallelse till extra årsmöte

Torsdagen den 24 augusti kl. 18.30 kallas alla medlemmar till ett extra årsmöte i LinneaTeatern. Plats meddelas senare. Anmäl dig senast måndagen den 14 augusti på vår mail linneateatern@gmail.com.

Vi har en punkt på dagordningen och det är våra nya stadgar.

Välkomna!

Styrelsen