BLOG

Kallelse till årsmöte 2018

LinneaTeatern har årsmöte torsdagen den 22 mars 2018 kl. 19.00 i våra lokaler på Arabygatan 80. Anmäl dig senast torsdagen den 15/3 via mail - linneateatern@gmail.com

Dagordning skickas i samband med att du har anmält dig.

Välkommen!

Styrelsen